Relatie tussen bodem, atmosfeer en vegetatie in het Landelijk Meetnet Flora (LMF)

H.F. van Dobben, R.M.A. Wegman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Landelijk Meetnet Flora (LMF) is een landelijk meetnet van ca. 11.000 permanente kwadraten (pq’s) die met intervallen van enkele jaren worden opgenomen. Een van de doelen van het LMF is het signaleren van landelijke veranderingen in milieucondities, vooral verzuring, vermesting en verdroging. Om deze milieucondities betrouwbaarder te kunnen schatten uit vegetatieopnamen is op een subset van 145 LMF-punten de bodem bemonsterd en geanalyseerd. Op een deel van de punten is ook de mineralisatie bepaald door middel van incubatie. Tevens zijn de ozonconcentratie en de N-depositie geschat op grond van landelijke meetnetten. Uit een statistische analyse van de relatie tussen bodem, atmosfeer en vegetatie blijkt dat de pH van de bodem zeer bepalend is voor de vegetatie. Ook is er een duidelijk effect van zeewater te herkennen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages54
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.111

Keywords

  • vegetation
  • flora
  • monitoring
  • soil
  • atmosphere
  • environmental factors
  • netherlands

Cite this