Regressieanalyse op basis van een gestratificeerde steekproef

J.P. Elhorst

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw te kunnen volgen houdt het LEI boekhoudingen bij van ruim 1000 landbouwbedrijven. Deze bedrijven worden gekozen op basis van een steekproef uit de in de Landbouwtelling geregistreerde bedrijven. Om tot een zo getrouw mogelijke afspiegeling te komen van de Nederlandse landbouw dient de samenstelling van de steekproef zoveel mogelijk overeen te komen met die van de gehele populatie. Door een tweetal maatregelen wordt getracht de kans op afwijkingen door onder- of oververtegenwoordiging te verkleinen. Ten eerste wordt de steekproef gestratificeerd: de samenstelling ervan wordt gereguleerd via een onderverdeling in strata en het trekken daaruit van afzonderlijke steekproeven. Ten tweede wordt binnen deze strata rekening gehouden met de grootte van de onderlinge verschillen tussen de bedrijven door het steekproefpercentage te varieren. De juistheid van de keuze van deze maatregelen ter verkleining van de afwijkingen wordt in het verslag beoordeeld
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherL.E.I.
Number of pages47
Publication statusPublished - 1988

Publication series

NameOnderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Landbouw
No.no. 36

Keywords

  • correlation analysis
  • multivariate analysis
  • regression analysis
  • sampling

Cite this