Regionale pilot Kennisimpuls RBO-Noord, synthese uit- en afspoeling stikstof en fosfor naar water

Peter Schipper, Robert Smit, Rene Rietra, Luuk van Gerven, Leo Renaud, Leonne Jeurissen, Gerard H. Ros

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bekend is dat de omvang van de verschillende nutriëntenbronnen in Nederland verschilt per regio/locatie en in tijd, en dat de mate van stuurbaarheid van de emissiereductie niet altijd goed bekend is. Hierdoor staan ecologische doelen en maatregelen om de ecologische doelen te bereiken vaak ter discussie. De bestuurders van Regionaal Bestuurlijk Overleg Noord (RBO Noord) vragen een samenvatting van recente studies over de problematiek van de diffuse nutriëntenbronnen in de beheergebieden van Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Ook wordt gevraagd om een overzicht van de water- en stofstromen vanwege het huidige beleid (Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater) en de daarin benoemde hardnekkige problemen met nutriënten. Het huidige rapport geeft een synthese van de actuele kennis over af- en uitspoeling vanuit natuur- en landbouwbodems naar water. De resultaten hiervan geven a) inzichten in de huidige situatie en handelingsperspectieven voor de overheden en waterbeheerders en b) de benodigde inputdata om via een oppervlaktewaterkwaliteitsmodel de water- en stofstromen in Noord-Nederland dynamisch te kunnen simuleren.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages59
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.3094
ISSN (Print)1566-7197

Cite this