Regionale input-outputanalyse. In welke regio's en sectoren heeft een vraagimpuls het hoogste rendement?

E. van Leeuwen, E.J. Bos, J. Vleugel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Regionaal-economisch stimuleringsbeleid is gebaat bij kennis over de te verwachten effecten van een vraagimpuls. Deze studie laat zien dat het effect van een economische impuls duidelijk verschilt per regio en per sector. Relatief grote verschillen tussen regio's bestaan met name voor de landbouw en visserij en de industrie en delfstoffenwinning. Investeren in de Randstad heeft gemiddeld gezien minder effect dan in een andere regio van Nederland, vooral vanwege de relatief kleine spin-off. Op grond van deze effectenanalyse kunnen vraagtekens gezet worden bij het huidige regionaal-economische beleid dat met name gericht is op stimulering van sectoren als transport en communicatie (in de Randstad) en de tertiaire en quartaire sector in het algemeen (dienstverlening). Stimulering van sectoren die sterk(er) gericht zijn op de binnenlandse markt en die onderdeel uitmaken of sterk verbonden zijn aan de traditionele primaire en secundaire bedrijfstakken dan op de eerder genoemde sectoren levert meer op.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages65
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameRapport LEI
PublisherLEI
No.4.01.03

Keywords

  • netherlands
  • economic analysis
  • demand
  • methodology

Cite this