Regionale fosforkringlopen bij scenario's voor mestverwerking in Nederland

W. van Dijk, A.J. de Buck, J.C. van Middelkoop, H. van Reuler, A.L. Smit

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een aanzienlijk deel van het nationale fosforoverschot in Nederland accumuleert in landbouwbodems. Dit vormt een verhoogd risico van uit- en afspoeling naar het grond- en oppervlaktewater. Om de accumulatie te verminderen worden via het mestbeleid steeds strengere normen gesteld aan de fosforbemesting op landbouwland. Hierdoor stijgt de hoeveelheid niet op landbouwgrond plaatsbare mestfosfor in Nederland. Om regionale aspecten goed in kaart te kunnen brengen is Nederland voor deze studie opgedeeld in de 14 landbouwregio’s, zoals deze worden onderscheiden door LEI/CBS. Per regio wordt de fosforproductie en de hoeveelheid plaatsbare fosfor op bouwland en grasland berekend.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPPO AGV
Number of pages38
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NamePPO rapport
PublisherWageningen UR - PPO agv
No.608

Keywords

  • manure treatment
  • manure policy
  • manure surpluses
  • phosphates
  • agricultural statistics
  • acreage
  • agricultural regions

Cite this