Regionale aanpak geurhinder reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost : een onderzoek naar knelpunten met betrekking tot geurhinder en in hoeverre een gemeentelijk geurbeleid in het kader van de Wet Geurhinder en Veehouderij een oplossing biedt

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van de reconstructie ligt er een opgave om de werkelijk beleefde geurhinder te verminderen. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. Deze wet biedt de mogelijkheid om in gebieden de wettelijke normstelling aan te passen aan het karakter van het gebied. Deze maatwerkbenadering vergt echter wel een goede onderbouwing. In dit onderzoek worden de knelpunten met betrekking tot geurhinder in relatie tot wettelijke normen uit de Wet Geurhinder en veehouderij in beeld gebracht. Tevens wordt er gekeken in hoeverre, rekening houdend met de gewenste ontwikkelingen in een bepaald gebied, een maatwerkbenadering een oplossing biedt
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages123
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1677
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • odour emission
  • air pollution
  • legislation
  • intensive livestock farming
  • regional policy
  • gelderse vallei
  • utrecht
  • reconstruction
  • Netherlands

Cite this