Regional crop yield forecasting using probalistic crop growth modelling and remote sensing data assimilation

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Een belangrijk onderdeel van het MARS oogstvoorspellingssysteem is het zogenaamde CGMS (crop growth monitoring system). CGMS gebruikt een gewasgroeimodel om het effect van bodem, weer en teeltmaatregelen op de groei van het gewas te bepalen. Hiervoor worden relevante gegevens verzameld over Europa. Op basis van deze gegevens simuleert het model WOFOST de gewasgroei. In dit proefschrift wordt op praktische en theoretische gronden beargumenteerd dat de onzekerheid in het weer de bepalende factor is voor onzekerheid in de WOFOST simulaties. Dit komt omdat de weersgegevens afkomstig zijn van een beperkt aantal weerstations over Europa en met deze reeks is het niet mogelijk om de daadwerkelijke ruimtelijke en temporele variabiliteit in het weer te beschrijven
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Schaepman, Michael, Promotor
 • Torfs, Paul, Co-promotor
 • de Bruin, Sytze, Co-promotor
Award date19 Oct 2007
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085047094
Publication statusPublished - 2007

Keywords

 • crop yield
 • yield forecasting
 • remote sensing
 • crops
 • growth
 • weather
 • models
 • crop growth models

Cite this