Referentiewaarden voor waterplanten in regionale oppervlaktewatersystemen; voorstudie natuurverkenning 2

A.C. Zuidhoff, N.A.C. Smits, J.H.J. Schaminée, A.J.M. Jansen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Onderhavige studie is een eerste praktische uitwerking voor vijf regionale watersystemen van de zogenaamde natuurwaarde-index. De natuurwaarde is in deze index gedefinieerd als een functie van de natuurkwaliteit en het areaal van een (water)systeem. Voor de natuurkwaliteit kunnen verschillende variabelen gebruikt worden, bijvoorbeeld de vegetatie (zoals in de voorliggende studie). De huidige natuurwaarde wordt bepaald als percentage van een referentiewaarde (uit het verleden). In deze studie wordt daarbij voor de huidige situatie gesproken van de ‘resterende natuurwaarde’, omdat in alle besproken regionale watersystemen sprake is van achteruitgang ten opzichte van de referentiewaarde. Het voorliggende onderzoek is eveneens bedoeld als een soort pilot-uitwerking van de Europese Kaderrichtlijn Water, welke per oppervlaktewatersysteem vraagt om indeling in vijf kwaliteitsklassen, waarbij vegetatie één van de kwaliteitsvariabelen vormt. De doelstelling van voorliggende studie is: Op basis van vegetatie voor vijf regionale watersystemen de resterende natuurwaarde in de huidige situatie bepalen ten opzichte van de referentiewaarde De vijf watersystemen waar het om gaat, zijn: * Vennen in hoog Nederland; * Beken in hoog Nederland; * Heuvellandbeken; * Plassen in het laagveengebied; en * Sloten in net laagveengebied
  Original languageDutch
  Place of PublicationNieuwegein
  PublisherKiwa
  Number of pages79
  Publication statusPublished - 2002

  Keywords

  • aquatic plants
  • surface water
  • water systems
  • hydrobiology
  • ditches
  • streams
  • fens
  • netherlands
  • aquatic ecosystems

  Cite this