Referentieterrein Cranendonck, vegetatiekartering 1978 : (gem. Leende en gem. Maarheze)

W.O. Knaap

  Research output: Book/ReportBookAcademic

  Abstract

  In 1978 werd het referentieterrein Cranendonck, gelegen in de gemeenten Leende en Maarheeze, gekarteerd als herhaling van de kartering door Smit en Dubbelt in 1973. Doel hiervan is, om de veranderingen die in deze periode zijn opgetreden, te vergelijken met de vegetatieveranderingen in de Ponnyren in dezelfde periode (zie Boode en Nienhuis, 1976). Het refentieterrein is een heide- stuifzandgebied van 100 ha, gedeeltelijk begroeid met spontane bosopslag, vooral groven den. Het beheer bestaat hier uit nietsdoen. Vrijwel aangrenzend ligt Ponnyren, een door paarden begraasd terrein dat afgezien van een aantal akkers, eveneens bestaat uit heide, stuifzand en dennebos. In beide terreinen worden de vegetatieveranderingen vervolgd door periodieke karteringen. Deze kartering is hier een onderdeel van. Het is de opzet om: a. in beide terreinen de veranderingen in vegetatie na te gaan; b. deze veranderingen onderling te vergelijken; c. hieruit de invloed van de begrazing met paarden op de vegetatie te bepalen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLeersum
  PublisherRijksinstituut voor Natuurbeheer
  Number of pages15
  Publication statusPublished - 1978

  Keywords

  • surveys
  • vegetation mapping
  • vegetation monitoring
  • grazing
  • impact

  Cite this