Recyclebaarheid van Nederlandse kunststofverpakkingen : de status van 2021

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De recyclebaarheid van kunststofverpakkingen op de Nederlandse markt is uitgebreid onderzocht. Om een beeld te krijgen van de kunststofverpakkingen die in 2021 op de Nederlandse markt zijn gebracht, zijn van drie zeer verschillende gemeenten monsters genomen van zowel het PMD als het restafval. Allereerst werden één monster PMD materiaal (plastic, metalen en drankkartons) en drie monsters restafval van drie verschillende gemeenten onderzocht. De aanwezige kunststofverpakkingen werden gesorteerd naar verpakkingstype (bijvoorbeeld PET flacons, PP drankflessen of PE folie). Hieruit werd per gemeente berekend in welke verdeling de verschillende verpakkingstypen op de markt zijn. Dit is vervolgens gemiddeld om een beeld te krijgen voor de situatie in Nederland. De mate van recyclebaarheid van deze verpakkingen werd allereerst ingeschat met een eenvoudige beoordelingssystematiek. Hierbij wordt de mate van recyclebaarheid ingeschat op het niveau van verpakkingstype en wordt er niet gekeken naar ontwerpaspecten van individuele verpakkingen die tot een bepaald verpakkingstype behoren (zoals bijvoorbeeld de grootte van de labels). Omdat er bij WFBR ook vergelijkbare gegevens bestaan uit 2014 en 2017, kon de ontwikkeling tussen de drie jaren worden onderzocht. Hieruit bleek dat het aandeel goed recyclebare verpakkingen nagenoeg constant is gebleven tussen 2014 en 2021. Het aandeel slecht recyclebare verpakkingen is gedaald. Het aandeel in de toekomst recyclebare verpakkingen is gestegen. De belangrijkste trend lijkt de afname van het aandeel zwarte (niet NIR detecteerbare) vormvaste verpakkingen en de gelijktijdige toename van de aandelen PP en PET vormvaste verpakkingen. Dit wijst er op dat het verpakkende bedrijfsleven voortgang heeft gemaakt met dit aspect van design-for-recycling.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Food & Biobased Research
Number of pages51
ISBN (Electronic)9789463958066
DOIs
Publication statusPublished - May 2021

Publication series

NameRapport / Wageningen Food & Biobased Research
No.2150

Keywords

  • recycling
  • biobased economy
  • plastics
  • packaging materials
  • life cycle assessment

Cite this