Recreatie en Natura 2000 op de Veluwe; voorstel voor een strategisch kader "Groei & krimp" in relatie tot de Vogel- en Habitatrichtlijn

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport is onderzocht of het Groei & Krimp-beleid ten aanzien van recreatiebedrijven op de Veluwe in overeenstemming is met de vereisten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Hiertoe zijn de (concept)instandhoudingsdoelen voor de Veluwe omgezet in een strategisch kader met uitgangspunten waaraan het Groei & Krimp-beleid dient te voldoen. Geconcludeerd wordt dat het Groei & Krimp-beleid gunstig uit kan pakken voor de Natura 2000-waarden, mits bij de uitvoering aan de uitgangspunten van het strategisch kader wordt voldaan, en de Krimp in voldoende mate winst oplevert voor de Natura 2000-waarden. Bij de afweging van Groei ten opzichte van Krimp dient niet alleen de verstoring door de oppervlakte van een recreatiebedrijf te worden mee-genomen, maar ook de verstorende invloed naar de omgeving (externe werking)
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages43
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1184
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • nature reserves
  • management
  • birds
  • habitats
  • recreation
  • zoning
  • netherlands
  • government policy
  • veluwe
  • gelderland

Cite this