Reconstructie van het areaal litorale mosselbanken in de Waddenzee in de periode najaar 1994 - voorjaar 2002

J. Steenbergen, M.R. van Stralen, J.M.D.D. Baars, T.P. Bult

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Abstract

  Mosselbanken zijn belangrijk als biotoop en als bron van voedsel voor vogels. Het beleid voor de schelpdiervisserij is daarom onder meer gericht op de ontwikkeling van droogvallende mosselbanken in de Waddenzee, met als beleidsdoel 2000-4000 ha (stabiele) mosselbanken (LNV, 1993, 1999). Mosselbanken zijn belangrijk als biotoop en als bron van voedsel voor vogels. Het beleid voor de schelpdiervisserij is daarom onder meer gericht op de ontwikkeling van droogvallende mosselbanken in de Waddenzee, met als beleidsdoel 2000-4000 ha (stabiele) mosselbanken (LNV, 1993, 1999).Door het onopgemerkt verloren gaan van banken in de winter leveren de gereconstrueerde arealen leveren alle waarschijnlijkheid nog steeds een onderschatting van het historisch areaal mosselbanken. Een evaluatie daarvan is op basis van de beschikbare gegevens mogelijk en wordt aanbevolen. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zou besloten kunnen worden om met name de karteringen in het najaar uit te breiden en daarmee het verlies van mosselbanken in de winter beter in beeld te brengen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationIJmuiden
  PublisherRIVO
  Number of pages36
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NameRapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV
  PublisherRIVO
  No.C076/03

  Keywords

  • mussels
  • food
  • arenaria (birds)
  • shellfish fisheries
  • inventories

  Cite this

  Steenbergen, J., van Stralen, M. R., Baars, J. M. D. D., & Bult, T. P. (2003). Reconstructie van het areaal litorale mosselbanken in de Waddenzee in de periode najaar 1994 - voorjaar 2002. (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV; No. C076/03). IJmuiden: RIVO.