Recht voor de groene ruimte

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Het nieuwe rechtsgebied van het ‘landschapsrecht’ is voor velen een onbekend terrein. Tot voor kort was er nog geen enkel handboek op dit gebied. Er bestond geen overzichtsbundel over juridische aspecten van het landschapsbeleid en het daaraan verwante natuur- en erfgoedbeleid. Met het overzichtsboek ‘Recht voor de groene ruimte’ heeft mr.dr. Fred Kistenkas nu in deze lacune voorzien. Het boek geeft een ook voor niet-juristen zeer toegankelijke samenvatting van het juridisch onderzoek dat de auteur de afgelopen vijf jaar op dit gebied aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum heeft verricht. Na een kort overzicht van de voor het groene omgevingsrecht meest relevante rechtsbegrippen wordt aandacht besteed aan achtereenvolgens het ruimtelijk bestuursrecht (oude en nieuwe Wet ruimtelijke ordening), grondexploitatie, planschade, landschapsbeleid, cultuurhistorisch beleid, Nationale Parken, Natuurschoonwet, Boswet en EU bosrecht, de Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000 en het overige Europese natuurbeschermingsrecht. Ook wordt ingegaan op de voorstellen voor een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en zijn de meest relevante wetteksten als bijlage opgenomen
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Academic Publishers
Number of pages175
ISBN (Print)9789086860807
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • landscape
  • legislation
  • physical planning
  • law
  • nature conservation
  • netherlands
  • europe
  • environmental legislation
  • cultural history

Cite this