Recht voor de groene ruimte

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Recht voor de groene ruimte biedt een compact overzicht van het ruimtelijke ordeningsrecht, het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht alsmede het recht en beleid rond de thema's landschap en cultuurhistorie. Voorts wordt ingegaan op essentiële actuele ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht zoals de integrale omgevingsvergunning. Het boek is primair geschreven ten behoeve van het onderwijs aan Wageningen Universiteit, maar zal ook van waarde zijn voor andere opleidingen en als inleiding voor niet-juristen werkzaam in de sectoren ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Na een kort overzicht van de voor het groene omgevingsrecht meest relevante rechtsbegrippen wordt aandacht besteed aan achtereenvolgens het ruimtelijk bestuursrecht (oude en nieuwe Wet ruimtelijke ordening), grondexploitatie, planschade, landschapsbeleid, cultuurhistorisch beleid, Nationale Parken, Natuurschoonwet, Boswet en EU bosrecht, de EHS, Natura 2000 en het overige Europese natuurbeschermingsrecht. Ook wordt ingegaan op de voorstellen voor een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en zijn de meest relevante wetteksten als bijlage achterin opgenomen. Het boek geeft tevens een goede en ook voor niet-juristen toegankelijke samenvatting van het juridisch onderzoek dat de auteur de afgelopen vijf jaar heeft verricht voor de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR).
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Academic Publishers
Number of pages180
ISBN (Print)9789086860807
Publication statusPublished - 2013

Cite this