Rassenonderzoek sojabonen op lössgrond 2004-2006: Droog te oogsten.

J.G.M. Paauw

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Van 2004 tot en met 2006 heeft er op Proefboerderij Wijnandsrade een rassenproef droog te oogsten sojabonen gelegen. Het doel van deze proef was om de mogelijkheden van deze teelt onder Nederlandse omstandigheden te beproeven. Vanuit de literatuur en op basis van ervaringen van kwekers, is teeltinformatie verzameld. Het betrof vooral buitenlandse gegevens. Gedurende het onderzoek zijn er tijdens de groei geen duidelijke ziekten en plagen waargenomen. Bestrijdingen tegen ziekten en plagen waren dan ook niet nodig. Voor de onkruidbestrijding was er een proefontheffing voor het onkruidbestrijdingsmiddel Basagran. Naast bespuitingen met dit middel moest het laatste onkruid handmatig worden bestreden. Als de sojateelt opgang gaat maken in Nederland, zal het nuttig zijn als er voor verschillende bestrijdingsmiddelen een toelating in sojabonen wordt aangevraagd. In 2004 en 2005 kon er pas rond half mei worden gezaaid. Mede door dit late zaaitijdstip kon er in deze jaren pas half oktober worden geoogst. Dit is dan een belangrijk risico in de teelt van sojabonen. In 2006 kon er rond half april worden gezaaid. De vroegste rassen konden rond half september worden geoogst. De andere rassen waren, ondanks op tijd zaaien, pas in de tweede week van oktober oogstbaar. Soja is gevoelig voor wateroverlast/zuurstofgebrek als er kort na het zaaien veel regen valt. De opkomst kan dan zo slecht zijn dat de teelt als verloren moet worden beschouwd. Het late oogsttijdstip betekent in veel gevallen dat er gedorsen wordt met een hoog vochtgehalte. Om kwaliteitsverlies van de partij te voorkomen, zal de partij direct gedroogd moeten worden. De kosten van het drogen verlagen dan het saldo. Na drie jaar onderzoek is Victoria het ras met het hoogste gehalte aan ruw vet. Het verschil met de andere rassen is vrij klein. Lotus heeft het hoogste gehalte aan ruw eiwit. Het verschil met de andere rassen is vrij groot. Of deze gehaltes belangrijk zijn voor de financiële opbrengst is niet duidelijk. Van de in Nederland geteelde soja is geen opbrengstprijs bekend. Ook niet of de prijs bepaald wordt door de kwaliteit (ruw vet en ruw eiwit). De rassen Victoria, Gallec, Toliman en Ohgata scoren goed in opbrengst van zaad, ruw vet en ruw eiwit. De rassen Lotus en 05090 scoren iets minder. Al deze rassen hebben een late afrijping. Een late afrijping verhoogt het oogstrisico’s en de kans op extra droogkosten. Vanuit de sojawereld worden er goede eigenschappen toegeschreven aan het product soja. Met de productie van sojadrink en vleesvervangers komen er met soja levensmiddelen beschikbaar die geschikt zijn voor mensen met een koemelkallergie en mensen die geen vlees willen eten.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business-unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente
Number of pages12
Publication statusPublished - 2006

Cite this