Rapportage werkzaamheden kennissysteem Beheer-op-Maat 2019

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het kennissysteem voor Agrarisch Natuurbeheer, Beheer-op-Maat (BoM), is in 2019 op een aantal aspecten aangepast aan de wensen van de gebruikers (beheercollectieven). De kaartlagen die aan de basis staan van het kennissysteem – de openheid van het landschap, de bodemvochtigheid, de aanwezigheid van verstorende bronnen en de zwaarte van het gewas – zijn geactualiseerd en/of verfijnd. Daarnaast is de kentallenanalyse toegevoegd. De kentallenanalyse geeft voor een werkgebied naar keuze de belangrijkste kentallen omtrent de effectiviteit van het weidevogelbeheer weer. De kentallen worden daarbij gepresenteerd in de vorm van figuren, met als doel in één oogopslag inzicht te geven in de knelpunten en verbetermogelijkheden omtrent het weidevogelbeheer in een specifiek gebied. De gebruikersvriendelijkheid van het systeem is verbeterd door de gebruikersaccounts te koppelen aan gebiedsbegrenzingen zoals die worden toegepast in de boerenlandvogelmonitor van LandschappenNL. Ten slotte zijn belangrijke stappen gezet voor de uitbreiding van het kennissysteem naar de overige leefgebiedtypen: open akkers, droge dooradering en natte dooradering.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages41
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameWageningen Environmental Research rapport
No.3012
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • grassland birds
 • monitoring
 • agri-environment schemes
 • measures
 • grasslands
 • landscape elements
 • birds
 • Perdix perdix
 • Emberiza citrinella
 • Circus pygargus
 • Vanellus vanellus
 • Alauda arvensis
 • Falco tinnunculus
 • soil water content

Cite this