Rapport Inpassing Visserijactiviteiten Compensatiegebied MV2

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bij de aanleg van de 2e Maasvlakte gaat een oppervlakte ca 2000 ha aan zeehabitat (type 1110) dat onder de Vogel en Habitat Richtlijn valt verloren. Dit verlies moet worden gecompenseerd door een 10% kwaliteitsverbetering van de natuurwaarden in een deel van de Voordelta in de vorm van een zeereservaat met een oppervlakte van ca 20.000 ha (10 x oppervlakte van landaanwinning). De kwaliteitsverbetering is uitgewerkt in een compensatieopgave voor bodemdieren, vissen en vogels. Uit een eerdere studie is gebleken dat de compensatieopgave ruimte biedt aan bepaalde vormen van visserij. In voorliggend rapport worden de effecten van de verschillende vormen van visserij gekwantificeerd, zodat het beleid een keuze kan maken welke visserijen in het zeereservaat kunnen worden ingepast. Omdat uit de eerdere studie bleek dat het onderscheid binnen de groep gesleepte vistuigen moet worden gezocht is bijzondere aandacht besteedt aan de kwantificering van de effecten van de visserijen met over de bodemgesleepte vistuigen (bodemtrawl). Omdat het gaat om een compensatie van het verlies aan natuurwaarden zoals die momenteel in het MV2- gebied aanwezig zijn is in deze studie is de bijdrage aan de compensatieopgave ingeschat ten opzichte van de huidige situatie en niet ten op zichte van de ongestoorde situatie
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages123
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameRapport / IMARES
PublisherIMARES
No.C047/06

Keywords

  • fisheries
  • fishing
  • adverse effects
  • aquatic ecosystems
  • aquatic environment
  • beam trawling
  • fishing methods
  • voordelta
  • natural value

Cite this