Rapport energieverbruik en broeikasgasemissies

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  In 2007 onderzocht PPO de 20 meest effectieve maatregelen ter vermindering van het energieverbruik en de broeikasgasemissies in de biologische melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. De maatregelen werden beoordeeld op drie punten: besparing van fossiele energie; reductie van broeikasgasemissies en verhoging van de koolstofopslag. De onderzochte maatregelen varieerden van timergestuurde lichtknoppen, spaarlampen en windturbines tot slimmer bemesten, co-vergisting, niet-kerende grondbewerking en een lager brandstofverbruik dankzij een betere bandenspanning. Helaas bleken veel onderzochte maatregelen slechts een gering effect hebben omdat ze slechts ingrijpen op een klein gedeelte van het bedrijfssysteem. Daarnaast kost het telen van een gewas nu eenmaal diesel, ‘boert’ een koe nu eenmaal methaan en treedt bij bemesting lachgasemissie op. De ‘optimale’ mix van maatregelen is moeilijk te beschrijven. Interacties geven soms ongewenste resultaten. Maatregelen die goed voor de koolstofopslag zijn, kunnen bijvoorbeeld negatief zijn voor het energieverbruik. Ook kunnen maatregelen de emissie van het ene broeikasgas terugdringen terwijl ze de emissie van het andere stimuleren. De meest effectieve en handige manier om energie te besparen en de uitstoot van broeikasgassen reduceren, varieert per sector, per regio en zelfs per individueel bedrijf! Klik hier voor de volledige tekst van het rapport 'Maatregelen ter beperking van energiegebruik en broeikasgasemissies' van o.a. Janjo de Haan.
  Original languageDutch
  JournalBioKennis nieuws
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this