Ranking enterische methaanemissie van melkgevende Holstein Friesian koeien : screening van een melkveestapel om de koeien met de hoogste en laagste methaanemissie te identificeren, zodat die in vervolgonderzoek als donor van pensvloeistof gebruikt kunnen worden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het is gebleken dat de reductiepotentie voor enterische methaan (CH4) emissie bij melkvee groot is en dat deze potentie via 2 sporen benut kan worden, namelijk via voerstrategieën en via beïnvloeding van het microbioom in de pens. Het beschreven onderzoek richt zich op het spoor van microbioom en heeft als doel het gebruik van het microbioom ter reductie van CH4 emissie van melkvee verder te ontwikkelen. Dit rapport beschrijft een dierstudie waarin de enterische CH4 emissie van melkkoeien wordt bepaald met als doel om 6 laag CH4-producerende koeien en 6 hoog CH4-producerende koeien te selecteren. Deze geselecteerde dieren zullen in vervolgonderzoek (niet onderdeel van dit rapport) dienen als donordier voor pensvloeistof. De dierstudie was opgebouwd uit 3 rondes van 3 weken, elk bestaande uit 2 weken adaptatie gevolgd door 1 meetweek. Er werden in totaal 192 melkkoeien ingezet, namelijk 64 melkkoeien per ronde (3 x 64 = 192). Tijdens deze dierstudie op Dairy Campus kregen alle melkkoeien een rantsoen voor melkgevende koeien gevoerd, bestaande uit grassilage, maissilage, krachtvoer, sojaschroot en gerstemeel. Tijdens de dierstudie werd uiteraard CH4 emissie gemeten, alsmede de individuele droge stof opname, lichaamsgewicht, lichaamsconditiescore, melkgift en melksamenstelling om te beoordelen of er representatieve Holstein Friesian melkkoeien (voor NL gemiddelde) gebruikt zijn in deze dierstudie. De CH4 emissie werd gemeten met behulp van het GreenFeed systeem, waar een lokbrok werd aangeboden in 6 tijdblokken per dag om de koeien aan te moedigen tot het bezoeken van het GreenFeed systeem en een geschikte koppositie aan te houden voor nauwkeurige metingen, alsmede om de bezoeken aan de GreenFeed systemen gespreid over de dag (24 uur) plaats te laten vinden. Vier koeien zijn niet meegenomen in de data-analyse, omdat deze koeien onvoldoende emissiemetingen in de GreenFeed systemen hadden gerealiseerd en daardoor geen betrouwbare CH4 emissie meting hadden. De data-analyse is daarom uitgevoerd op basis van 188 koeien. Het weekgemiddelde van de CH4 opbrengst (g/kg droge stof voeropname) per koe is gebruikt om de koeien te rangschikken van laag naar hoog, van waaruit 6 laag CH4-producerende koeien en 6 hoog CH4-producerende koeien geselecteerd zijn. De 6 laag CH4-producerende koeien hadden op het betreffende rantsoen een gemiddelde CH4 opbrengst van 17,2 ± 0,62 g/kg droge stof opname en de 6 hoog CH4-producerende koeien hadden een gemiddelde CH4 opbrengst van 24,0 ± 1,25 g/kg droge stof opname. Het is onze hypothese dat dit verschil in CH4 emissie veroorzaakt wordt door een verschillende samenstelling van het microbioom in de pens. Deze koeien zullen in vervolgonderzoek dienen als donordier voor pensvloeistof waarbij kalveren in het vroege leven geïnoculeerd worden met deze laag CH4-vormende dan wel hoog CH4-vormende pensvloeistof (om de overdraagbaarheid van het pensmicrobioom en het enterische CH4 emissieniveau te bestuderen).
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Livestock Research
Number of pages25
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameRapport / Wageningen Livestock Research
No.1422

Cite this