Quickscan Natura 2000 en Programma Beheer : een vergelijking van Programma Beheer met de soorten en habitats van Natura 2000

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Nederland is bezig om voor de Europese Vogel en Habitatrichtlijn 162 gebieden aan te wijzen als Natura 2000-gebieden. In deze gebieden dient goed beheer ervoor zorg te dragen dat de instandhoudingstoestand van de soorten en habitats waarvoor de gebieden zijn aangewezen gunstig blijft of wordt. De centrale vraag van dit onderzoek is: “In hoeverre zijn de huidige pakketten van het Programma Beheer geschikt voor het beheer van de Natura 2000-habitats en de habitat van de Habitatrichtlijn-soorten?”. Geconcludeerd kan worden dat het huidige subsidieregeling wat betreft opzet en pakketbeschrijving gebruikt kan worden om subsidie aan te vragen voor het noodzakelijke beheer van de Natura 2000-habitats. De pluspakketten van de Subsidieregeling Natuurbeheer zijn in hoge mate geschikt om het gewenste beheer van de Natura 2000-habitats te reguleren met name voor de Natura 2000-typen vallend onder de heide, moeras, stuifzand en graslandpakketten.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages32
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.158
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • nature conservation
  • subsidies
  • netherlands
  • natura 2000
  • habitats directive
  • agri-environment schemes

Cite this