Quickscan evaluatie van de herinrichtingsmaatregelen Malpiebeemden: Op ontwikkeling van stekende insecten

Piet Verdonschot*

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De inwoners van het dorp Borkel & Schaft (gemeente Valkenswaard) meldden toenemende overlast van steekmuggen in de jaren voor 2014 en grote overlast in 2014 en 2016. Hierop is in 2017 een onderzoek uitgevoerd om de herkomst van de overlast vast te stellen en om eventuele maatregelen te adviseren. Door de droge, warme zomer in datzelfde jaar konden er geen broedgebieden worden vastgesteld. Wel is toen op basis van een risico-analyse advies uitgebracht over maatregelen om langs de Dommel waar inundaties in natte perioden optreden o.a. oppervlakkig afwatering te realiseren. Het voorkomen van tijdelijk stilstaand water kan overlast na inundaties voorkomen. Nu een eerste deel van de maatregelen (zie adviezen Verdonschot et al. 2017) zijn uitgevoerd heeft Bosgroep Zuid-Nederland i.o.m. Natuurmonumenten en de gemeente Valkenswaard aan Wageningen Environmental Research gevraagd om te adviseren over de nieuwe situatie en over nog uit te voeren maatregelen in de nazomer van 2021. Om tot een advies te komen is op 23 juli 2021 een veldbezoek gebracht om de nieuwe situatie te beoordelen op effectiviteit en om nieuwe uitvoeringslocaties te bekijken. Daarnaast worden, indien daar aanleiding toe is omdat er (kans op) overlast optreedt, metingen uitgevoerd naar volwassen en/of larven van steekmuggen. Dergelijke metingen zijn tot op heden niet uitgevoerd omdat daar geen aanleiding toe was.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages18
DOIs
Publication statusPublished - Nov 2021

Publication series

NameNotitie Zoetwaterecosystemen

Cite this