Quick scan stikstofwerking van dierlijke mest : actualisering van kennis en de mogelijke gevolgen van aangepaste forfaits

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De stikstofwerkingscoëfficiënt (NWC) van organische meststoffen geeft aan welk percentage van een gift uitgedrukt in kg stikstof (N), even werkzaam is als eenzelfde gift in de vorm van een doelmatig toegediende wateroplosbare kunstmest-N. De stikstofwerking van dierlijke mest bepaalt mede in welke mate mest belastend is voor de omgeving. De verstekwaarden (‘forfaits’) voor de stikstofwerking waarmee boeren geacht worden te rekenen, zijn verder bepalend voor de aanvullende kunstmestgiften die binnen het systeem van gebruiksnormen toegediend mogen worden. Om het Nederlandse Vierde Actieprogramma inzake de EU-Nitraatrichtlijn voor te bereiden, is op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nagegaan of er aanleiding is om de huidige forfaitaire werkingscoëfficiënten aan te passen en welke effecten een aanpassing van deze forfaits milieukundig en landbouwkundig heeft. Het onderhavige rapport concludeert dat de forfaits van enkele algemeen gebruikte mestsoorten aanpassing behoeven om de realiseerbare gemiddelde werking (afgeleid uit veldproeven en modelberekeningen) correct te weerspiegelen. De huidige forfaits onderschatten met name de werking bij herhaald gebruik van mest. Op grond van de eerder gevolgde redeneerwijze in de studies op basis waarvan toelaatbare aanvullende kunstmestgiften zijn vastgesteld, zou een aanpassing van forfaitaire werkingscoëfficiënten bij akker- en tuinbouwgewassen ook tot een aanpassing van toelaatbare kunstmestgiften moeten leiden (dat wil zeggen: dezelfde gebruiksnormen, andere kunstmestaanvullingen), terwijl dit bij grasland en maïs niet het geval is (dat wil zeggen: dezelfde kunstmestgiften, andere gebruiksnormen). Trefwoorden: Forfait, mest, Meststoffenwet, stikstof, werking, werkingscoëfficiënt.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages55
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.85
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • animal manures
  • nitrogen
  • indexes of nutrient availability
  • fertilizers
  • manure policy

Cite this