Quick scan of implementation actions for sustainable forest management in The Netherlands

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Duurzaam bosbeheer (Sustainable Forest Management: SFM) is van groot belang voor de duurzame instandhouding van het bosareaal met de bijbehorende biodiversiteit en ecosysteem diensten zoals hout productie, opslag van koolstof en recreatie. Voor de bescherming van bossen en functies zijn in diverse internationale fora afspraken gemaakt over SFM. Nederlandse regering heeft de afspraken om SFM te stimuleren in het kader van deze fora onderschreven en uitgewerkt in het beleid. Vanwege de vele verdragen, programma’s en afspraken ontbreekt momenteel een overzicht van acties die in Nederland daadwerkelijk invulling geven aan (internationale) afspraken over SFM . Om te kunnen verantwoorden hoe Nederland zijn internationale afspraken heeft geïmplementeerd hebben beleidsmakers bij de rijksoverheid behoefte aan meer inzicht in het aantal en het soort implementatieacties met betrekking tot SFM van de Nederlandse bossen . In deze studie wordt met een quick scan een globaal overzicht gegeven van implementatie acties waarmee de Nederlandse Rijksoverheid invulling geeft aan de internationale afspraken voor SFM in het Forest Europe - proces met betrekking tot bossen en bosbeheer in Nederland .
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Commissioning bodyMinistry of Economic Affairs and Climate Policy
Number of pages33
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • forest administration
  • international cooperation
  • government policy
  • forest policy
  • sustainable development
  • biobased economy

Cite this