Quick Scan Monitoring Delta Programme Wadden Sea Area

J. Stapel, N.M.J.A. Dankers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Welke informatie is bekend over: veiligheid, natuur en sociaaleconomische ontwikkeling in het Delta Programma Waddengebied. Naar aanleiding van deze Quickscan worden de volgende vijf monitoringstaken voorgesteld die grotendeels parallel kunnen worden uitgevoerd. Een aantal taken kunnen gefaseerd worden uitgevoerd: • Organisatie: Overzicht en analyse van monitoringbehoefte, Opzetten klimaat monitoring netwerk en harmonisatie en Data Management (gefaseerd) • Trend Analyse van historische ecologische en sociaaleconomische datasets• Hydrodynamische en geomorfologische monitoring in kombergingsgebieden en model ontwikkeling (gefaseerd) • Quick Reaction Force (gefaseerd): Organisatie en protocolontwikkeling, apparatuuraanschaf en -kalibratie en registratie van erosie onmiddellijk na stormperiodes en hersteltijd (semi-natuurlijke flexibiliteit onder invloed van zandsuppletie) • Monitoring van sociaaleconomische en governance ontwikkelingen en projectvoortgang
Original languageEnglish
Place of PublicationIMARES
PublisherIMARES
Number of pages25
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameReport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C074/12

Keywords

  • hydrodynamics
  • geological sedimentation
  • geomorphology
  • erosion
  • sand suppletion
  • projects
  • information services
  • monitoring
  • tidal flats

Cite this