Q-koorts onderzoek in Nederland: resultaten tot nu toe

Y. van Duynhoven, O. Stenvers, P. Wever, F. Dijkstra, H.I.J. Roest, C. Wijkmans, P. Vellema, T. Oomen, J. Steenbergen

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademic

Abstract

In 2008 en 2009 is er vooral in zuidelijk Nederland sprake geweest van een groot aantal Q-koortspatiënten (zie figuur). Vooral aan de bron (besmette melkgeitenbedrijven) zijn veel preventiemaatregelen genomen, waarna het aantal patiënten afnam. Het grote aantal ziektegevallen bood echter de gelegenheid om onderzoek te doen naar humane en veterinaire aspecten van de ziekte, verwekker, verspreiding en bestrijding. Het Nederlandse Q-koortsonderzoek kenmerkt zich door nauwe samenwerking tussen het humane en veterinaire veld. In dit artikel geven we een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit inmiddels afgerond onderzoek.
Original languageDutch
Pages (from-to)328-332
JournalInfectieziekten bulletin
Volume22
Issue number9
Publication statusPublished - 2012

Cite this