Pw-getal zegt niet alles....

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Vanaf 1986 zijn in een perceel kalkrijke zavel op het PAV-bedrijf te Lelystad vier sterk uiteenlopende fosfaattoestanden ontstaan. Door gedurende 14 jaren de fosfaatbemesting weg te laten, zakte het Pw-getal van 24 naar 16. Het P-Al-getal zakte van 28 naar 24, terwijl het opbrengstniveau met 8% terugliep. Door een jaarlijkse gift van 70 kg P2O5 per ha bleef de met Pw-getal aangeduide toestand op gelijk niveau, maar het P-Al-getal nam nog toe. Hogere fosfaatgiften, 140 en 280 kg P2O5 per ha per jaar, zijn nodig om de gecreëerde hogere Pw-toestanden op niveau te houden, terwijl de P-Al-getallen nog steeds toenamen. Hogere fosfaatgiften gaven geen hogere opbrengst.
Original languageDutch
PublisherKennisakker
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 15 Apr 2000

Cite this