Puzzelen met de ruimte in Limburg; Ruimteclaims in het Limburgs landelijkgebied

T.A. Vogelzang, T.J.A. Gies, R. Michels, J.H. Wisman, R. Hoefs, R.A. Smidt

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de provincie Limburg is er steeds meer discussie tussen overheden, de landbouwsector en maatschappelijke organisaties over de inrichting van het landelijk gebied in relatie tot de landbouwproductieruimte en andere maatschappelijke gewenste opgaven (groene, blauwe, maar ook rode opgaven). De provincie Limburg wilde graag door uitvoering van een strategisch onderzoek inzicht en ondersteuning in de vraag welke maatregelen en instrumenten ontbreken c.q. tekortkomen in het provinciale beleid om de landbouwsector in Limburg taken voor de (mede)realisatie van landschap, natuur, milieu en wateropgaven met verve op te laten pakken. In dit rapport wordt verslag gedaan van dat onderzoek. There has been increasing discussion between government authorities, the agricultural sector and social organisations in the province of Limburg about rural management with respect to the area required for agricultural production and other socially desirable objectives (green, blue as well as red issues). Using strategic research, the province of Limburg wanted to gain insight and support regarding the measures and instruments that were lacking or not sufficiently available in provincial policy to enable the agricultural sector in Limburg to dynamically take on tasks to achieve landscape, nature, environment and water objectives. This report discusses that research.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag/Wageningen
PublisherLEI Wageningen UR / Alterra
Number of pages134
ISBN (Print)9789086153985
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport / LEI
PublisherLEI Wageningen UR / Alterra
No.2009-090

Keywords

 • regional planning
 • regional development
 • land use
 • land use planning
 • spatial distribution
 • agriculture
 • industry
 • infrastructure
 • environment
 • netherlands
 • integrated spatial planning policy
 • limburg

Cite this