Puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater : vergelijking van activiteiten op het erf met het POSSUM-model

W.H.J. Beltman, M. Wenneker, M.G. van Zeeland, A.M. van der Lans, R.Y. van der Weide, H.A.E. de Werd

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Puntbronnen kunnen bijdragen aan emissies naar oppervlaktewater. Activiteiten op het erf die tot puntemissies kunnen leiden zijn vergeleken en gerangschikt. POSSUM (POint Sources SUrface waters Model) vergelijkt de risico’s van verschillende activiteiten op basis van gegevens over activiteiten en bedrijfssituaties; op basis van kennis omtrent depositie van reststromen met gewasbeschermingsmiddelen (in putten, op het erf of op de bodem), en de frequentie waarin verschillende activiteiten ten opzichte van elkaar worden uitgevoerd. De activiteiten worden vergeleken op bedrijfsniveau op de schaal van een bedrijf voor een periode van één jaar. De emissies in dit rapport zijn berekend op basis van gegevens die van 2006 tot 2008 verzameld zijn. Voor de akkerbouw is voor de werkzame stof terbutylazin de grootste emissie berekend voor het vullen van de spuittank. Voor de bloembollenteelt is voor de werkzame stoffen pirimifos-methyl en prochloraz de grootste emissie berekend bij het spoelen van geoogste bollen en het reinigen van kuubskisten. Voor de fruitteelt is voor de werkzame stof imidacloprid de berekende emissie het grootst bij het uitwendig reinigen van de spuitapparatuur.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages82
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2157
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • spraying equipment
  • pesticides
  • clearing
  • surface water quality
  • farms
  • yards

Cite this