Puntbelastingen in de open teelten - kwantificeren van restwaterstromen en oplossingsrichtingen

M. Wenneker, W.H.J. Beltman, O.A. Clevering, M.G. van Zeeland, R.Y. van der Weide, H.A.E. de Werd

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Abstract

Er is onvoldoende inzicht over routes of handelingen die tot puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen kunnen leiden. Daarnaast is onvoldoende bekend welke bijdrage puntemissies leveren aan de overschrijding van normen voor oppervlaktewater in Nederland. Doel van dit onderzoek is daarom ook, in kaart brengen van bijdragen van puntemissies aan overschrijding van oppervlaktewaternormen en oplossingsrichtingen die op draagvlak kunnen rekenen
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • plant protection
  • pesticides
  • emission
  • reduction
  • surface water
  • water pollution
  • fruit growing
  • arable farming
  • problem solving
  • outdoor cropping

Cite this