Provinciaal meetnet verdroging Overijssel : beschrijving en beoordeling van 56 meetpunten

R.W. de Waal, P.W.F.M. Hommel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden in alle provincies hydrologische meetnetten ingericht. De in dit rapport beschreven 56 meetpunten vormen onderdeel van het meetnet in Overijssel. Voor alle punten worden beschrijvingen van vegetatiesamenstelling, humusprofiel, onderliggend bodemprofiel, bodemchemie en grondwaterstandsverloop gegeven. Habitattype, humusvorm en vegetatietype worden vermeld; de kwaliteit van het habitattype en de hydrologische toestand worden volgens vaste criteria beoordeeld. De habitattypen zijn gegeven voor de meetpunten: Aamsveen, Achter de Voort, Ariër Koeland, Beerzerveld, Boddenbroek, Boswachterij Ommen, Brecklenkampse Veld, Buurserzand, Dal van de Mosbeek, Grevenmaat, Hazelbekke, Junner Koeland, Lemelerberg, Lemselermaten, Losserhof, Punthuizen, Reutemer Weuste, Smoddebos, Springendal, Stroothuizen, Tankenberg, Vasser Heide, Wierdense Veld, Witte Veen
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages190
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2457

Keywords

  • water framework directive
  • natura 2000
  • soil chemistry
  • groundwater level
  • ecohydrology
  • monitoring
  • natural areas
  • overijssel
  • habitats

Cite this