Provinciaal instrumentarium voor groenrealisatie

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Nagegaan is in hoeverre het huidige en toekomstige provinciale planologische en juridische instrumentarium adequaat is/zal zijn om het door Rijk en provincie gewenste bovenwijkse en regionale groen te realiseren. Dit betreft zowel planvorming (ruimtelijke ordening) als uitvoering van vastgestelde plannen (grondbeleid), sectoren met eigen problemen en eigen formele middelen (instrumenten) om deze op te lossen. Een conclusie is dat de provincie doorgaans wel de macht heeft om ongewenste acties te voorkomen, maar niet de macht om gewenste acties af te dwingen. Daarom wordt aanbevolen: (i) het provinciale goedkeuringsinstrument te handhaven als stok achter de deur voor planhiërarchie en provinciale regie; en (ii) de provincie de mogelijkheid te geven voor baatbelasting en een aan een regionaal bestemmingsplan te koppelen exploitatieplan. Trefwoorden: Wet ruimtelijke ordening, grondbeleid, bovenwijks en regionaal groen, provincie, planologische en juridische instrumenten
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages80
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWOT Natuur & Milieu
No.15
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • green belts
  • government policy
  • local government
  • netherlands
  • legislation
  • physical planning
  • public green areas
  • provinces

Cite this