Proton buffering and metal mobility in Dutch sandy soils : modeling laboratory and field data

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Momenteel wordt steeds meer landbouwgrond uit productie genomen en veranderd in natuurgebieden. Tijdens deze omzetting kunnen veranderingen optreden in bodemeigenschappen. Veel landbouwgronden hebben verhoogde gehalten aan zware metalen. Dit proefschrift laat de toepassing zien van geochemische modellen bij het voorspellen van het gedrag van zware metalen in zandige bodems. Deze voorspellingen kunnen in de praktijk worden toegepast bij milieuonderzoeken en beleidsplannen. De geochemische modelberekeningen zijn toe te passen zowel op landbodems als waterbodems
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • van Riemsdijk, Willem, Promotor
 • Temminghoff, Erwin, Co-promotor
Award date18 Sept 2007
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085046899
Publication statusPublished - 18 Sept 2007

Keywords

 • sandy soils
 • soil chemistry
 • soil properties
 • heavy metals
 • buffering capacity
 • soil organic matter
 • humic acids
 • fulvic acids
 • aluminium
 • groundwater pollution
 • leaching

Cite this