Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen : Versie 2009

G.J. van den Born, H.H. Luesink, H.A.C. Verkerk, H.J. Mulder, J.N. Bosma, M.J.C. de Bode, O. Oenema

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit document beschrijft het protocol voor de monitoring van de landelijke mestmarkt onder het stelsel van gebruiksnormen. De doelen van het protocol zijn (i) het ontwikkelen van een gezamenlijke taal over de mestmarkt en (ii) het ontwikkelen van een gezamenlijke analyse van de mestmarkt. Omdat de mestdistributie in de mestmarkt een sleutelrol vervult, ligt de nadruk op de monitoring van de mestdistributie. De mestdistributie wordt via een analyse van de ‘Vervoersbewijzen Dierlijke Meststoffen’ (VDM’s) in kaart gebracht en vergeleken met resultaten van modelberekeningen. De VDM’s geven een beeld van de totale hoeveelheid mest die per jaar wordt geredistribueerd tussen bedrijven en tussen regio’s. Het model berekent de totale mestproductie, de hoeveelheid mest die op het bedrijf waar de mest is geproduceerd, kan worden geplaatst (bedrijfseigen mest) en de totale hoeveelheid mest die moet worden afgevoerd (bedrijfsvreemde mest). Confrontatie van deze verschillende ‘meststromen’ geeft een kwantitatief beeld van de mestproductie en mestplaatsing per regio en aldus van het evenwicht op de mestmarkt. Toepassing van het protocol garandeert dat de monitoring steeds op een uniforme wijze wordt uitgevoerd en dat een kwantitatief beeld wordt geschetst van de druk op de mestmarkt.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR
Number of pages52
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWageningen UR
No.166

Keywords

  • manures
  • animal manures
  • distribution
  • manure surpluses
  • quality standards
  • manure policy

Cite this