Protocol beoordeling Meststoffenwet

Commissie Deskundigen Meststoffenwet

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Meststoffenwet reguleert de vrije verhandeling van meststoffen. Alleen aangewezen meststoffen mogen vrij verhandeld worden. Het gebruik van afval- en reststoffen als meststof of als grondstof voor meststofproductie is verboden. Er is echter een wettelijke voorziening getroffen om aangewezen afval- en reststoffen een gebruik als meststof of als grondstof voor meststofproductie te geven. Onderdeel van deze voorziening is een beoordeling van een afval- of reststof op landbouwkundige betekenis en toetsing op milieubezwaarlijkheid bij verantwoord landbouwkundig gebruik. Daartoe is een protocol opgesteld. Deze publicatie is het protocol. De publicatie geeft antwoord op de vraag "hoe rest- of afvalstoffen beoordeeld moeten worden om te kunnen worden aangewezen als meststof of als stof die bij de productie van meststoffen mag worden gebruikt". Het protocol beschrijft de beoordelingssystematiek voor toetsing aan landbouwkundige eisen en milieukundige eisen. Het protocol maakt daarbij onderscheid tussen een gebruik van een afval- of reststof als meststof, grondstof voor meststofproductie en grondstof voor biogasproductie bij vergisting met dierlijke mest. Tevens beschrijft het protocol de administratieve procedure en geeft overzichten van de gegevens die nodig zijn om tot toetsing te kunnen overgaan
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages72
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.335

Keywords

  • organic fertilizers
  • legislation
  • organic wastes
  • co-fermentation
  • assessment
  • protocols
  • environmental policy
  • agriculture and environment
  • biobased economy
  • Netherlands

Cite this