Progress report: Rammegors tidal restoration: Phase 2

Alicia Hamer, Brenda Walles, Jim van Belzen, Tjeerd Bouma, Perry de Louw, Jeroen van Dalen, Vincent Bax, Wietse van de Langewege

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het Rammegors is het getij na ruim 40 jaar weer teruggebracht. Dit heeft de nodige veranderingen met zich mee gebracht. Het zoute water dat het gebied binnen stroomt, zorgt ervoor dat het terrein weer onder invloed staat van erosie en sedimentatie. Daarnaast past het vegetatiepatroon zich aan de zoute condities aan. Nieuwe soorten vogels en bodemdieren bevolken het gebied en ook de omwonende menselijke bevolking krijgt te maken met veranderingen. In de periode 2015-2018 (fase 1) zijn de ecologische ontwikkelingen en de effecten op het grond- en oppervlaktewater binnen het gebied en in het aangrenzende agrarische gebied gemonitord. Begin 2019 presenteerde het consortium van onderzoeksinstellingen de resultaten. Aan het eind van fase 1 bleek het gebied nog volop in ontwikkeling. De voorliggende tussenrapportage voor fase 2 (2019 - 2024) bouwt voort op het eerste project en is uitgevoerd door hetzelfde consortium als in Fase 1. Het doel van de monitoring is om een breed beeld te vormen van de veranderingen die plaatsvinden in het gebied op middellange termijn van 10 jaar. De ingewonnen data zijn een bron voor kennisontwikkeling die gebruikt kan worden bij vergelijkbare projecten in de toekomst en voor het onderwijs. Bestaande monitoringsactiviteiten van Rijkswaterstaat zijn in dit monitoringsplan meegenomen. Dit project richt zich op de belangrijkste biotische, abiotische en sociaal-economische veranderingen in het gebied. Dit zijn: verzilting via het grondwater, vegetatie- en bodem- ontwikkeling, kolonisatie van het gebied door bodemdieren, gebruik van het gebied door vogels en vissen, en de menselijke beleving/maatschappelijke acceptatie.
Original languageEnglish
Place of PublicationYerseke
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages93
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameWageningen Marine Research report
No.C002/22

Cite this