Programmatische aanpak stikstof : doelstelling, maatregelen en mogelijke effectiviteit

M.E.A. Broekmeyer, M.E. Sanders, H.P.J. Huiskes

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Aanleiding voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het vastlopen van de vergunningverlening Natuurbeschermingswet. De Programmatische Aanpak Stikstof heeft tot doel economische ontwikkelingen, zoals uitbreiding van veehouderijen en industrie, samen te laten gaan met het realiseren van Natura 2000-doelen. In Natura 2000-gebieden is de neerslag van stikstof een probleem en door bijvoorbeeld uitbreiding van veehouderijen kan deze neerslag worden verhoogd. Om de stikstofneerslag te laten dalen, is een samenhangend plan met herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden en bronmaatregelen bij economische activiteiten als de landbouw nodig. In het kader van de Balans van de Leefomgeving is een quick-scan uitgevoerd naar de verwachte effectiviteit van de PAS (ex-ante).
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages37
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.312

Keywords

  • natura 2000
  • natural areas
  • emission
  • nitrogen
  • livestock farming
  • environmental policy
  • nature conservation policy

Cite this