Proefverkweldering Noard-Fryslan Butendyks : evaluatie kwelderherstel 2000 - 2005

W.E. van Duin, P. Esselink, D. Bos, R. Klaver, G. Verweij, P.W. van Leeuwen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

It Fryske Gea heeft in 2000 een van de zomerpolders in Noord Friesland met drie doorgravingen van de zomerkade 'ontpolderd'. De evaluatie van deze ontpoldering geeft aan dat de verkweldering volgens plan is verlopen en dat de door sommigen gevreesde negatieve gevolgen vooralsnog zijn uitgebleven. In de evaluatie van het kwelderherstel in Noard-Fryslân Bûtendyks, van 2000 tot 2005 valt te lezen dat zowel het zeewater, als het sediment het gebied goed konden bereiken. Zoutminnende en zouttolerante soorten konden zich daardoor vestigen. Beweiding zorgde voor een hogere diversiteit aan planten. Ganzen benutten de nieuwe kwelder vooral massaal in het voorjaar. De toename van de binnendijkse begrazing door ganzen is niet groot en valt vooral te verklaren uit de toename van de wereldpopulatie Brandganzen. De aantallen broedvogels zijn niet noemenswaard veranderd en de verzilting van de omliggende (boeren)polders is niet opgetreden
Original languageDutch
Place of PublicationTexel
PublisherIMARES
Number of pages209
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C020/07

Keywords

  • wetlands
  • depoldering
  • grazing
  • rehabilitation
  • coastal areas
  • netherlands
  • nature conservation
  • ecological engineering
  • friesland

Cite this