Proefsuppletie Galgenplaat Oosterschelde. Monitoring effect op productiviteit van mosselpercelen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Sinds de aanleg van de stormvloedkering en de compartimenteringsdammen wordt het ecosysteem van de Oosterschelde aangetast door een fenomeen dat ‘zandhonger’ wordt genoemd. Doordat er minder water wordt getransporteerd zijn de geulen overgedimensioneerd. Door de verminderde stroomsnelheden in de geulen sedimenteert daar zand. Dit zand is afkomstig van de omliggende slikken en platen, waardoor deze afkalven. De slikken en platen komen hierdoor steeds lager te liggen. In dit kader is Rijkwaterstaat overgegaan tot een zandsuppletieproef op de Galgenplaat. De bagger- en stortwerkzaamheden hebben geleid tot tijdelijke en plaatselijke verhoogde concentratie aan zwevend stof in de waterkolom, het geen een effect kan hebben op de voedselbeschikbaarheid, en bijgevolg het rendement van mosselen op omringende percelen. In deze studie is onderzocht hoe de werkzaamheden de groei en kwaliteit van mosselen in de omgeving hebben beïnvloed.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages23
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C025/09

Keywords

  • mussel culture
  • mussels
  • quality
  • marine sediments
  • dredging
  • spoil
  • manipulations
  • eastern scheldt
  • sediment quality

Cite this