Products, by-products and recovered secondary materials from processed animal manure

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Technieken om dierlijke mest en andere biomassa stromen te verwerken om de waardevolle componenten te benutten krijgen steeds meer de aandacht nu makkelijk winbare ertsen en energiebronnen van fossiele herkomst gelimiteerd raken en er meer en meer aandacht gegeven wordt aan terugdringen van uitstoot van CO2 van fossiele bronnen. Producten van dierlijke mest ressorteren onder diverse stelsels van regels van de Europese Unie. Deze stelsels zijn complex en bevorderen daardoor niet altijd een hergebruik. Dit rapport beschrijft kort welke technologieën er zijn om dierlijke mest te verwerken en welke producten daaruit resulteren. Vervolgens worden Europese wettelijke bepalingen beschreven die op deze producten van toepassing zijn. Deze bepalingen vragen aanpassing aan de nieuwe technologieën voor verwerking van dierlijke mest. Het rapport geeft daarvoor aanbevelingen.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages29
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameAlterra report
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2668

Keywords

  • animal manures
  • manure treatment
  • byproducts
  • fertilizers
  • nitrates
  • recovery

Cite this