Productiesystemen met teeltwisseling voor de biologische glasteelt : gebruiksmogelijkheden en perspectief : een eerste verkenning

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In het kader van het project Biologische Kringloopkas is in 2007 uitgebreid overleg gevoerd met telers van biologische groenten over de vraag hoe de toenemende druk van grondgebonden bodemziekten het hoofd geboden kunnen worden. Tijdens deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat de huidige specialisatie in de vruchtgroenteteelt en het jaarrond telen van onderling vergelijkbare gewassen risicovol is vanwege de voortdurende dreiging van opbrenstvermindering of productieverlies ten gevolge van bodemziekten en -plagen. Naast het zoeken van allerlei bodemverbeteraars of het ontwikkelen van minder vatbare onderstammen of gewassen, werden ook andere vormen van wisselteelt als mogelijke opties aangedragen. Hierbij is besproken welke bedrijfs- of teeltsystemen zicht lenen voor een wisselteeltsysteem en welke vormen in aanmerking komen voor verdere uitwerking. In deze studie worden de gebruiksmogelijkheden en perspectieven van tien soorten wisselsystemen op een rij gezet. Ze zijn beoordeeld op de factoren: effecten op de bodemweerbaarheid, technische en economische inpasbaarheid in het huidige bedrijfssysteem en de noodzaak tot samenwerken.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherPlant Research International
  Number of pages24
  Publication statusPublished - 2007

  Publication series

  NameNota / Plant Research International
  PublisherPlant Research International
  No.488

  Keywords

  • organic farming
  • fruit vegetables
  • cropping systems
  • rotations
  • plant protection
  • crop husbandry
  • greenhouse horticulture
  • soil suppressiveness
  • soilborne pathogens
  • greenhouse vegetables

  Cite this