Producentenverenigingen in beeld

S.M.A. van der Kroon

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit onderzoek is in de tuinbouw nagegaan of de voordelen die worden toegeschreven aan het vormen van telersverenigingen ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Hiervoor zijn vertegenwoordigers van 16 telersverenigingen mondeling geïnterviewd. In de analyse van de resultaten is onderzocht in welke mate voordelen behaald zijn, op het financiële, logistieke, organisatorische en marktkundige vlak. Tevens is onderzocht in welke mate de gekozen organisatievorm bepalend is voor het al dan niet behalen van de strategische doelstellingen. Nagegaan is of de voordelen die aan telersverenigingen in de tuinbouwsector worden toegeschreven, doorvertaald kunnen worden naar de varkenshouderij. Tot slot worden aangrijpingspunten voor het beleid geformuleerd
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages59
Publication statusPublished - 2002

Keywords

 • agricultural economics
 • producer cooperatives
 • horticulture
 • structural change
 • cooperation
 • marketing
 • finance
 • profits
 • investment
 • netherlands
 • economic cooperation
 • logistics

Cite this