Processing lignocellulosic by-product streams using organic acids

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Het doel van dit proefschrift is om de voorbehandeling van lignocelluloseachtige grondstoffen met organische zuren te bestuderen. Meer specifiek gesteld, richt dit onderzoek zich op de invloed van maleïnezuur en fumaarzuur op de suikerafbraak tijdens de voorbehandeling, en op de prestatie van deze zuren in de voorbehandeling zelf, vergeleken met zwavelzuur. De optimalisatie van de voorbehandeling met maleïnezuur houdt niet alleen in het maximaliseren van de suikeropbrengst en de gerelateerde baten, maar houdt ook rekening met nadelige kanten van de voorbehandeling die hogere kosten met zich meebrengen. Als laatste richt dit onderzoek zich op mogelijkheden om de toepassing van maleïnezuur uit te breiden naar andere, eiwithoudende lignocelluloseachtige grondstoffen. Omdat tarwe de meest verbouwde graansoort is in de Europese Unie, is tarwestro gekozen als grondstof voor het werk over voorbehandeling van lignocellulose in dit proefschrift. Voor het werk over eiwithoudende lignocelluloseachtige grondstoffen is gekozen voor het bijproduct van biodieselproductie uit oliezaden van Jatropha curcas; de ontoliede perskoek.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • Sanders, Johan, Promotor
  • Beeftink, Rik, Co-promotor
  • Scott, Elinor, Co-promotor
Award date13 Dec 2010
Place of PublicationS.l.
Print ISBNs9789085858348
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • lignocellulosic wastes
  • straw
  • bioethanol
  • biobased economy
  • biorefinery
  • residual streams

Cite this