PRObing a method to facilitate the interactive linking of expert knowledge to stakeholder assessment PROFILES

M. Hisschemoller, E. Cuppen, R. Leemans, W.N. Dunn

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Dit onderzoek betreft het ontwikkelen en toetsen van een methode voor participatieve verkenningen op het gebied van klimaat en energie, waarbij partijen met een verschillende expertise zijn betrokken. De methode die het onderzoek heeft opgeleverd is Constructive Conflict Methodology genoemd. Uitgangspunt is dat een open dialoog primair tot doel heeft om conflicterende perspectieven helder naar voren te brengen en bespreekbaar te maken, waarbij de meer marginale (nieuwe) gezichtspunten evenveel aandacht verdienen als de meer gangbare perspectieven. Het verkennen van concurrerende denkbeelden en scenarios is een noodzakelijke voorwaarde voor beleidsgericht leren.
Original languageEnglish
Place of PublicationNieuwegein
PublisherProgramme Office Climate changes Spatial Planning
Number of pages41
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • climatic change
  • multi-stakeholder processes
  • biomass
  • participative management
  • knowledge management
  • methodology

Cite this