Preventie vogelschade in vollegrondsgroentegewassen : resultaten screening en veldproeven met diverse middelen in 2006

M.E.T. Vlaswinkel, W. Uijthoven, C.A.P. van Wijk

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Vanuit het productschap Tuinbouw is het project ‘Preventie Vogelschade Vollegrondsgroentegewassen’ gestart. Het uiteindelijke doel is te komen tot een ‘verruiming van de beschikbaarheid van voor vogels onaantrekkelijke stoffen’, waarvan een langdurig afwerend effect uitgaat en daarmee vogelschade voorkomt. Dit rapport doet verslag van de resultaten van de screening en de veldtoetsing bij bloemkool en sla. In de screening zijn 18 middelen getoetst. De verschillen waren bij sla groter dan bij broccoli. Bij broccoli kwam middel F6 als erg goed naar voren. Bij sla waren dit de middelen C6, E6, W6 en N6. In de veldproeven bij sla en bloemkool zijn per gewas 5 middelen getest. Bij beide proeven kwamen de middelen W6 en N6 als perspectiefvol naar voren.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPPO AGV
  Number of pages21
  Publication statusPublished - 2006

  Keywords

  • vegetable growing
  • field crops
  • cauliflowers
  • broccoli
  • lettuces
  • plant protection
  • wild birds
  • noxious animals
  • bird control
  • repellents
  • pigeons

  Cite this