Prevalence of claw disorders in young HF-animals with and without grazing: 1. non infectious diseases

B. Brummelman, M. Holzhauer, K. Frankena, T.J.G.M. Lam

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Citation (Scopus)

Abstract

Ter bestudering van prevalentie van en effect van weidegang op klauwaandoeningen bij jonge runderen werden 10 melkveebedrijven gevolgd (vijf met en vijf zonder weidegang) in een twee jaar lang durend longitudinaal onderzoek. De achterklauwen van veertig dieren, bij aanvang jonger dan twee jaar, werden tussen mei 2008 en februari 2010 iedere drie maanden beoordeeld. In dit artikel worden de niet infectieuze klauwaandoeningen besproken. De prevalentie van zoolzweren (0,1%) en witte lijn-laesies (2,6%) was zeer laag, terwijl de prevalentie van zoolbloedingen (ZB) vanaf een leeftijd van negen maanden al boven de 20 procent lag. Dieren met weidegang hadden aan het einde van het weideseizoen significant minder ZB dan de dieren zonder weidegang. In de stalperiode nam de prevalentie van ZB bij dieren met weidegang toe tot boven het niveau van dieren zonder weidegang. Na afkalven trad een duidelijke toename op van de prevalentie van ZB tot een maximum (59%) op een leeftijd van dertig maanden.
Original languageEnglish
Pages (from-to)26-33
JournalTijdschrift voor Diergeneeskunde
Volume139
Issue number7
Publication statusPublished - 2014

Keywords

 • cattle husbandry
 • pastures
 • claws
 • animal health
 • grazing
 • foot diseases
 • cow housing
 • lesions
 • animal welfare
 • animal production
 • dairy cattle
 • dairy-cows
 • first lactation
 • foot lesions
 • risk-factors
 • lameness
 • cattle
 • conformation
 • herds
 • hemorrhages
 • pasture

Cite this