Preparation and homogeneity of a candidate animal feed reference material organochlorine pesticides (CRM 115)

A.H. Roos, L.G.M.T. Tuinstra, A.M. Matser

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een kandidaat referentiemateriaal mengvoeder gecontamineerd met organochloorbestrijdingsmiddelen werd bereid. Door aan een olie gecontamineerd met organochloorbestrijdingsmiddelen een hoeveelheid van het gehomogeniseerde basisvoeder, gebaseerd op legpluimvee en varkensvoer, toe te voegen en te homogeniseren werd eerst een premix verkregen. Deze premix werd na controle op homogeniteit met het overige basisvoeder gemengd en gehomogeniseerd. Het verkregen voeder werd geampulleerd. Tijdens de bereiding is nagegaan of er in de afzonderlijke grondstoffen geen interferenties met de bestrijdingsmiddelen optraden. Tevens is in alle fasen van de bereiding de homogeniteit gecontroleerd. Na het uitvullen van het mengvoeder in de ampullen is opnieuw de homogeniteit bepaald. Deze was vergelijkbaar met de voor ampulleren gemeten variatiecoëfficiënt voor de herhaalbaarheid.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherDLO-State lnstitute tor Quality Control of Agricultural Products
Number of pages15
Publication statusPublished - 1991

Publication series

NameReport / RIKILT-DLO
No.91.59

Keywords

  • organochlorine pesticides
  • feeds
  • sample processing
  • reference standards

Cite this