Precocial problems : shorebird chick performance in relation to weather, farming, and predation

H. Schekkerman

Research output: Thesisinternal PhD, other

Abstract

De afname van Nederlandse weidevogelpopulaties wordt mede veroorzaakt door problemen die kuikens bij het foerageren op insecten ondervinden. Het maaien van grasland leidt tot een sterke afname in het voedselaanbod, en een vervroeging van maaidatums in de afgelopen decennia heeft de foerageeromstandigheden voor kuikens sterk verslechterd. Tegelijkertijd zijn ook nog niet gemaaid graslandvegetaties minder geschikt geworden als kuikenhabitat door veranderingen in hun samenstelling en structuur, en is de predatiedruk op kuikens toegenomen. Het uitstellen van de maaidatum alleen is daardoor vaak niet meer voldoende om grutto’s voldoende jongen groot te laten brengen
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Piersma, T., Promotor, External person
  • Visser, G.H., Promotor, External person
Award date26 May 2008
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789090229799
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • birds
  • predation
  • feeding behaviour
  • chicks
  • young animals
  • grassland birds
  • agri-environment schemes

Cite this