Preadvies Beekdalen Heuvellandschap

J.H.J. Schaminée, C.A. Aggenbach, B. Crombaghs, M. de Haan, P.W.F.M. Hommel, A. Smolders, W. Verberk, R.W. de Waal, M.F. Wallis de Vries, E.J. Weeda

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Heuvelland neemt door zijn afwijkende geologie en bodemgesteldheid in ons land een bijzondere positie in. Hierdoor heeft het gebied meer gemeen met het aansluitende Midden-Europese heuvellandschap dan met de rest van ons land. Het Zuid-Limburgse Heuvellandschap kent dan ook voor ons land bijzondere soorten flora en fauna. Deze komen voor in: kalkgraslanden, hellingbossen, beekdalhooilanden, kalkmoerassen, bronnen en beekbegeleidende bossen. De grote betekenis van de Zuid-Limburgse beekdalen komt tot uitdrukking in de aanmelding van een 6 tal Natura gebieden in het beekdallandschap. In het kader van OBN is aan het Zuid-Limburgse Heuvelland een 'status aparte' verleend. In dit rapport komen achtereenvolgens aan bod: De Zuid-Limburgse beekdalen in historisch perspectief; Sleutelfactoren en sleutelprocessen in de beekdalen van het Heuvelland; Natuurwaarden in de beekdalen in het Heuvelland; Aantastingen en bedreigingen (verdroging, eutrofiëring, toxische stoffen, veranderingen in de hydrodynamiek, veranderend landgebruik en versnippering)
Original languageDutch
Place of PublicationEde
PublisherMinisterie van LNV
Number of pages110
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport DK
PublisherMinisterie van LNV, Directie Kennis
No.nr. 2009/dk108-O

Keywords

  • flora
  • fauna
  • nature conservation
  • soil
  • netherlands
  • soil plant relationships
  • brook valleys
  • zuid-limburg
  • natura 2000

Cite this