Preadvies Beekdalen Heuvellandschap

J.H.J. Schaminée, C.A. Aggenbach, B. Crombaghs, M. de Haan, P.W.F.M. Hommel, A. Smolders, W. Verberk, R.W. de Waal, M.F. Wallis de Vries, E.J. Weeda

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Heuvelland neemt door zijn afwijkende geologie en bodemgesteldheid in ons land een bijzondere positie in. Hierdoor heeft het gebied meer gemeen met het aansluitende Midden-Europese heuvellandschap dan met de rest van ons land. Het Zuid-Limburgse Heuvellandschap kent dan ook voor ons land bijzondere soorten flora en fauna. Deze komen voor in: kalkgraslanden, hellingbossen, beekdalhooilanden, kalkmoerassen, bronnen en beekbegeleidende bossen. De grote betekenis van de Zuid-Limburgse beekdalen komt tot uitdrukking in de aanmelding van een 6 tal Natura gebieden in het beekdallandschap. In het kader van OBN is aan het Zuid-Limburgse Heuvelland een 'status aparte' verleend. In dit rapport komen achtereenvolgens aan bod: De Zuid-Limburgse beekdalen in historisch perspectief; Sleutelfactoren en sleutelprocessen in de beekdalen van het Heuvelland; Natuurwaarden in de beekdalen in het Heuvelland; Aantastingen en bedreigingen (verdroging, eutrofiëring, toxische stoffen, veranderingen in de hydrodynamiek, veranderend landgebruik en versnippering)
Original languageDutch
Place of PublicationEde
PublisherMinisterie van LNV, Directie Kennis
Number of pages110
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport DK
PublisherMinisterie van LNV, Directie Kennis
No.nr. 2009/dk108-O

Keywords

  • flora
  • fauna
  • nature conservation
  • soil
  • netherlands
  • soil plant relationships
  • brook valleys
  • zuid-limburg
  • natura 2000

Cite this

Schaminée, J. H. J., Aggenbach, C. A., Crombaghs, B., de Haan, M., Hommel, P. W. F. M., Smolders, A., Verberk, W., de Waal, R. W., Wallis de Vries, M. F., & Weeda, E. J. (2009). Preadvies Beekdalen Heuvellandschap. (Rapport DK; No. nr. 2009/dk108-O). Ministerie van LNV, Directie Kennis. https://edepot.wur.nl/143985