Praktische teeltkennis paprika in een semigesloten kas 2008 : resultaten bij het Improvement Centre

A. de Gelder, S.M. Driever, W.K.R.E. van Wingerden, S. Nieboer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In een afdeling van het Improvement Centre is in 2008 een proef met Paprika uitgevoerd waarbij voor de conditionering van het kasklimaat koele lucht boven het gewas kon worden geblazen. De warmtewisselaars – beschikbaar gesteld en geïnstalleerd door Wilk van der Sande- zijn dicht bij de bodem gemonteerd onder de kasgoot en de lucht wordt door verticale buizen boven het gewas in de kas geblazen, de koeling kon maximaal 400 W/m2 aan warmte uit de kas halen. De beheersing van de temperatuur resulteerde in minder opening van de luchtramen en een CO2 concentratie van gemiddeld iets meer dan 800 ppm, (minimaal 700 en maximaal 1000). Boven de 700 W/m2 instraling werd het scherm gesloten. Geteeld is de cultivar Spider met zaaidatum 1 november en plantdatum 21 december 2007. Als substraat is Maximum kokos gebruikt. In de teelt is bewust gewerkt aan beheersing van de plantbelasting door te snoeien of groen te oogsten als de plantbelasting te hoog werd voor de verwachte lichthoeveelheid in de volgende periode Deze strategie heeft positief gewerkt. De combinatie van conditionering van het kasklimaat en sturing van de plantbelasting heeft geresulteerd in een productie van 30.2 kg rode paprika en 3.3 kg groene en 1,4 kg klasse II. Het gemiddelde vruchtgewicht over de gehele teeltperiode was 183 gram. De grofheid van de vruchten was goed, alleen in de zomer daalde het vruchtgewicht oiv. hoge plantbelasting. Zetting ging in het algemeen spontaan. Wel zagen we dat vruchten die aanvankelijk leken te aborteren, bij voldoende aanbod van assimilaten weer uitgroeiden. Hierdoor kwam ook het lagere vruchtgewicht in de zomer. Bij koeling van bovenaf bleek een voldoende sterke en horizontaal gerichte luchtstroming van de koele lucht nodig te zijn om deze goed over de gehele kas te verdelen. De koele lucht moet goed kunnen mengen met de warme kaslucht om geen ongewenste neerwaartse beweging van koele lucht te krijgen. Tijdens de proef zijn daarom de uitblaas monden boven in de kas aangepast. Na de aanpassing was de temperatuur verdeling in de kas homogener. De productie is nagerekend m.b.v. modellen. Uit die berekeningen komt dat de productie in de eerste helft van de teelt lager is dan het model verwacht en in de tweede helft van de teelt juist hoger is. De periode van verhoogde productie komt overeen met de aanpassingen die zijn gedaan om de verdeling van de koele lucht te verbeteren. De proef heeft laten zien dat een meerproductie door conditionering en bewuste sturing van de plantbelasting te realiseren is in Paprika. Duidelijk is dat de voordelen van een hogere CO2 concentratie in de periode met veel licht pas in de tweede helft van de teelt een productie voordeel oplevert. In de periode maart-half mei zal bij Paprika in een geconditioneerde teelt nog geen productie voordeel zijn te halen
Original languageDutch
Place of PublicationBleiswijk
PublisherWageningen UR Glastuinbouw
Number of pages38
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport / Wageningen UR Glastuinbouw
PublisherWageningen UR Glastuinbouw
No.293

Keywords

  • capsicum
  • capsicum annuum
  • protected cultivation
  • cultivation
  • crop production
  • semi-closed greenhouses
  • greenhouse horticulture

Cite this