Praktische Schapenhouderij

Anonymous

  Research output: Book/ReportBook editingAcademic

  Abstract

  De eerste druk van Praktische Schapenhouderij kwam uit in mei 1979. Het boek bleek in een behoefte te voorzien voor zowel de praktijk als voor onderwijs en voorlichting. Thans verschijnt een geheel herziene druk. Daar is ook alle aanleiding toe omdat door de invoering van de superheffing de omstandigheden op de melkveebedrijven drastisch veranderd zijn. Op veel bedrijven nemen schapen de plaats in van de verdwenen melkkoeien. Ook op andere bedrijfstypen neemt de belangstelling voor de schapenhouderij nog steeds toe. Daarmee is de schapenhouderij op weg naar een volwaardige plaats in de Nederlandse veehouderij. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat deze uitgave zijn weg naar oude en nieuwe schapenhouders en andere belangstellenden zal vinden en naar tevredenheid geraadpleegd zal worden. Het boek is mede tot stand gekomen door de medewerking van schapenhouderijspecialisten van diverse Onderzoekinstituten, Consulentschappen en Gezondheidsdiensten voor Dieren. Auteurs en uitgever houden zich aanbevolen voor op- en aanmerkingen voor een eventuele volgende druk.
  Original languageUndefined/Unknown
  Place of PublicationLelystad
  PublisherProefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij
  Number of pages121
  Publication statusPublished - 1990

  Publication series

  NameThemaboek
  No.4

  Cite this